1. דף הבית
  2. בונים בית - טיפים ומאמרים
  3. בונים בית - היתר בניה

טיפים ומאמרים

בונים בית 

בונים בית - היתר בניה

 

מהו תהליך רישוי הבניה?

תהליך רישוי הבנייה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבנייה ועד לסיום הבנייה.

התהליך מתבצע מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

ועדות לתכנון ובנייה נמצאות בפריסה ארצית, לכל ישוב ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אליה הוא שייך.

תהליך רישוי הבניה מורכב מחמישה שלבים:

  1. התקשרות עם עורך בקשה
  2. קבלת מידע להיתר
  3. תכנון אדריכלי של המבנה
  4. קבלת היתר בנייה
  5. שלב הביצוע

1.מתקשרים עם עורך הבקשה

עורך בקשה יכול להיות אדריכל / מהנדס / הנדסאי (בניין או אדריכלות), אשר יתכנן את הבנייה וילווה את תהליך הרישוי.

מדוע עליי להתקשר עם עורך בקשה?

רק עורך בקשה מוסמך להגיש בקשות לוועדה המקומיות לתכנון ולבנייה.

2.מבקשים מידע להיתר

מידע להיתר כולל הוראות והנחיות לכל שלבי הליך הרישוי. ללא מידע להיתר לא ניתן לבקש היתר.

ממי מבקשים?

מהוועדה המקומית לתכנון ובניה שתנפיק תיק מידע.

מי מגיש את הבקשה?

עורך הבקשה, באמצעות המערכת המקוונת לרישוי בנייה – "רישוי זמין"

מתי מגישים?

לאחר תכנון ראשוני ואישורו.

כמה זמן עד שנקבל תיק מידע?

30 ימי עבודה לאחר שהבקשה נקלטה.

לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה בוועדה . הבקשה תכלול מפת מדידה עדכנית , תצלומים של המגרש ופרטי המגרש.

לכמה זמן המידע תקף?

לשנתיים מיום קבלתו.

איך אני יכול לעקוב אחרי הבקשה שלי?

לכל ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יש אתר אינטרנט דרכו ניתן לעקוב אחר הבקשה.

כמו כן, עורך הבקשה מקבל מספר בקשה ויכול לעקוב אחריה במערכת "רישוי זמין" וניתן להתעדכן מולו.

3.תכנון אדריכלי של המבנה

לאחר קבלת המידע להיתר, ניתן לגשת לתכנון האדריכלי של המבנה (חדש או תוספת בניה) ולהכנת הבקשה להיתר, שתכלול אישורים מגורמים שונים בהתאם לדרישות שנמסרו בתיק המידע.

מי מתכנן?

עורך הבקשה.

כמה זמן לוקח לתכנן?

תלוי במורכבות הבנייה, בהחלטות היזם, באישורים נדרשים ובמקצועיות עורך הבקשה כל עוד תיק המידע בתוקף.

 

4.מגישים בקשה להיתר

ממי מבקשים?

מהוועדה המקומית לתכנון ובניה .

מי מגיש?

עורך הבקשה דרך המערכת המקוונת לרישוי הבנייה– "רישוי זמין"

מתי מגישים?

לאחר שעורך הבקשה סיים לתכנן את המבנה ויש בידיו את כל המסמכים שנדרשו במידע להיתר.

כמה זמן עד שנקבל היתר?

לשלב בקשה להיתר 4 חלקים:

חלק א: בדיקת תנאי סף

לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה שהבקשה ברורה וכוללת את כל המסמכים והאישורים שנדרשו במידע להיתר. רק לאחר בדיקת תנאי הסף תקלט הבקשה להיתר.–מקסימום 10

חלק ב: בקרה מרחבית

בדיקה האם הבקשה שהוגשה מאושרת מבחינת תכנונית וקבלת החלטת ועדה:

כמה זמן עד שנקבל החלטה?

הזמן לקבלת החלטה תלוי בסוג הבקשה:

בקשה ללא הקלות עד 45 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה.

בקשה עם הקלות (כאשר תכנון הבניין כולל שינויים מתוכנית המתאר המאושרת)- עד 90 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה

חלק ג: בקרת תכן

לאחר שהועדה החליטה לאשר את הבקשה להיתר, תתקיים בדיקה האם התכנון המוצע עומד בדרישות בטיחות השימוש במבנה והשלמת אישורים אחרונים.

כמה זמן זה לוקח?

לאחר שכל המסמכים התקבלו בוועדה המקומית- תבצע הועדה בדיקה של המסמכים תוך מקסימום 30 ימי עבודה.

מהו תוקף החלטת ועדה?

שנתיים מיום קבלת ההחלטה.

חלק ד:

הכל תקין? תתקבל מהועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרישת תשלום (אגרות בנייה, היטלים והשבחות) תוך 10 ימי עבודה

שלמו ותוך 5 ימי עבודה יש לכם היתר בנייה.

איפה משלמים ואיך?

לכל ועדה יש הוראות משלה לגבי אופן התשלום. יש לפנות לועדה לתכנון ולבנייה ולקבל הנחיות לגבי אופן התשלום

לכמה זמן ההיתר תקף?

שלוש שניים מיום קבלתו.

איך אני יכול לעקוב אחרי הבקשה שלי?

בדומה למעקב אחר בקשה למידע.

5.מהלך הביצוע

בקשה לאישור תחילת עבודות – אחרי קבלת ההיתר יש להשלים דרישות, מינויים והצהרות.

ממי מבקשים?

מהוועדה המקומית לתכנון ובניה .

מי מבקש?

מבקש ההיתר.

כמה זמן זה לוקח?

5 ימי עבודה

כעת ניתן להתחיל בבנייה.

במהלך הביצוע יבוצע פיקוח על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בנוסף לפיקוח עליון שיבוצע על ידי אנשי המקצוע מטעמו של המבקש (אחראי לביקורת על הביצוע ואחראי המשנה שמונו על פי ההיתר).

קבלת תעודת גמר – אישור שניתן ע"י הוועדה המקומית בסיום הבנייה, באם הביצוע תקין לפי היתר הבנייה ובהתאם לדרישות בטיחות השימוש במבנה.

האם תמיד צריך לבצע את כל תהליך הרישוי המלא?

לרוב עבודות הבנייה יש לבצע את כל תהליך הרישוי ולקבל היתר בנייה, המהווה אישור מהוועדה המקומית לכך שתכנון הבניין תואם לתוכניות המאושרות ולדרישות הוועדה.

ישנן מספר עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד - פטור מהיתר.

גם בפטור מהיתר הבנייה חייבת להיות בהתאם לדרישות הועדה המקומית והתוכניות המאושרות.

פרק הזמן הדרוש להוצאת היתר בניה משתנה ע"פ דרגת יעילותם הבירוקרטית של הגופים המוסדיים באזורים השונים, ממורכבותה של הבקשה עצמה וממשתנים לא צפויים נוספים.

בהצלחה.


logo בניית אתרים